Privacyverklaring

Inleiding

Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, gebruikt abcnova alleen voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. abcnova houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
abcnova
Krijtwal 31b
3432 ZT Nieuwegein
Nederland

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijnde verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Hoe gaat abcnova om met uw persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening legt abcnova de gegevens vast. abcnova gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de desbetreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. abcnova gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en marketingdoeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

abcnova verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel tenzij dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en abcnova.

Beveiliging persoonsgegevens

abcnova heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. abcnova verbetert de veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkeling.

Op de website van abcnova worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan abcnova haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Het betreft onder andere de volgende gegevens: uw IP-adres, adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt, het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht.

Inzage in correcties gegevens

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door abcnova zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen.

COOKIESTATEMENT

Op de website van abcnova wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

abcnova maakt gebruik van de navolgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies
  Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de website van abcnova niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
 • Social media cookies
  Deze cookies maken het mogelijk om meteen een artikel te liken op of delen via social media. Daarnaast kun je ook onze laatste berichten op social media lezen op onze website. Het betreft functionele cookies welke worden verwijderd aan einde sessie dan wel na 2-5 jaar. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de social media om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
 • Google Analytics cookies
  abcnova werkt met statistiektools en gebruikt cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina's lezen etcetera. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. abcnova gebruikt hiervoor de cookies van Google Analytics. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
 • Tracking cookies
  Deze cookies maken het mogelijk om u te identificeren op één of meerdere websites. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld uw gedrag op de website(s) monitoren en eerder ingevulde gegevens in formulieren vastleggen. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Voor noodzakelijke cookies en Google Analytics cookies behoeft abcnova niet uw toestemming. Voor het gebruik van de overige cookies dient u abcnova toestemming te verlenen. Deze toestemming zal u doormiddel van een opt-in optie worden verzocht, hetgeen inhoud dat u toestemming verleent doormiddel van het drukken op de knop "Accepteren".

Indien u bepaalde cookies niet meer wenst te ontvangen kunt u uw browser zo instellen, dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert abcnova niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Wij maken u erop attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het onthouden van bijvoorbeeld inlognaam en wachtwoorden ten behoeve van efficiënt gebruik van de website;
 • Het analyseren van het gebruik van onze website om onze website daarmee te kunnen verbeteren;
 • Het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten mogelijk te maken.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en zullen niet worden verstrekt aan derden.

Op de website van de abcnova kunt u hyperlinks naar website van derden aantreffen. abcnova draagt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de omgang en het beleid dat deze partijen voeren met betrekking tot uw gegevens. Hierbij wordt verwezen naar het privacybeleid van de desbetreffende websites.

Wijziging van privacybeleid en cookiebeleid

abcnova behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid en cookiebeleid te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de laatste, geldende versie op de hoogte bent. Dit privacy en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd in maart 2016.