• abcnova nieuws

    Wij houden u graag op de hoogte

Blog | BREEAM-NL Gebied moet aantrekkelijk worden voor kleine gebieden

20 december 2018

Als één van de circa 40 experts die met de oude beoordelingsrichtlijn voor BREEAM-NL gebiedsontwikkeling heeft gewerkt, ben ik benieuwd naar de verschillen met de nieuwe richtlijn die gelanceerd is onder de naam BREEAM-NL Gebied 2018. Gaat dit nieuwe keurmerk er voor zorgen dat meer gebieden worden gecertificeerd? In deze blog maak ik een analyse van de wijzigingen en bespreek ik of verduurzaming van gebiedsontwikkelingen nu beter kan worden gestimuleerd.

Van BREEAM-NL gebiedsontwikkeling naar BREEAM-NL Gebied 2018

Er is tot nu toe weinig gebruik gemaakt van het keurmerk BREEAM-NL gebiedsontwikkeling. In de zes jaar dat BREEAM-NL gebiedsontwikkeling bestaat, zijn negen projecten geregistreerd en hebben maar zeven projecten daadwerkelijk een certificaat gekregen. Dit terwijl er 606 gecertificeerde nieuwbouwprojecten en 558 in-use projecten waren... Komt daar verandering in nu de opvolger is gelanceerd?

Je zou verwachten van wel, want in de nieuwe versie van de richtlijn kunnen naast nieuwe gebieden ook bestaande gebieden worden gecertificeerd. Hierdoor is het keurmerk in Nederland beter toepasbaar: het overgrote deel van de gebiedsontwikkelingen in Nederland betreft namelijk (stedelijke) herontwikkeling. Daarnaast is er in de nieuwe versie meer aandacht voor actuele thema’s uit het klimaatakkoord, zoals klimaatadaptatie en gezondheid.

Van ontwikkeling naar bestaand gebied

De DGBC heeft een wijzigingenoverzicht gepubliceerd waarin de meeste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn schematisch zijn weergegeven. Bij ieder onderwerp (credit) is wel wat veranderd. Van kleine, tekstuele wijzigingen tot grote wijzigingen zoals nieuwe onderwerpen en het aantal te behalen punten. Ook zijn er in totaal vier nieuwe credits, terwijl er drie oude zijn vervallen of samengevoegd met andere credits.

Ook is de weging van de categorieën aangepast. Hiermee wordt de nadruk op bepaalde categorieën gelegd. In de oude versie werd de categorie ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ het zwaarst meegewogen in de beoordeling, nu wordt de nadruk gelegd op de categorie ‘Bronnen’ als belangrijkst wordt gezien. Ook wordt de categorie ‘Welzijn en Welvaart’ flink hoger aangeslagen. Beide verhogingen zijn logisch gezien de aandacht voor het klimaatakkoord. 

Tabel artikel Martine

Pilot Havenbedrijf Moerdijk

Met het Havenbedrijf Moerdijk (2.635 hectare), dat als eerste het certificaat BREEAM-NL Gebied 2018 heeft gehaald, is wederom een groot bedrijventerrein gecertificeerd. Sinds de lancering in 2012 zijn bijna alleen grote bedrijventerreinen gecertificeerd. De enige uitzondering is locatie Valkenburg, een woningbouwlocatie die geheel zelfvoorzienend in energie moet gaan zijn en waarvoor de eerste woningen gepland staan in 2020.

Om meer duurzame gebiedsontwikkeling te stimuleren zou het keurmerk ook aantrekkelijker moeten zijn voor woningbouwlocaties. Maar momenteel zijn voor een kleiner project de kosten voor certificering erg hoog en het verzamelen van de bewijslast een omvangrijke klus. Bij grote projecten die meer budgetruimte hebben, drukken de kosten voor BREEAM relatief veel minder op de grondexploitatie. Daarnaast weegt een goed imago voor een bedrijventerrein zwaarder mee dan voor een woningbouwlocatie, waarvoor de populariteit voor het grootste deel toch van de locatie afhangt.   

Stimuleren duurzaamheid

Het keurmerk BREEAM-NL Gebied is er om duurzaamheid in gebiedsontwikkelingen te stimuleren, maar omdat de tool nog veel werk en kosten met zich mee brengt, is de toepassing momenteel nog erg onaantrekkelijk voor kleinere projecten. Mijn verwachting is dan ook niet dat het aantal gecertificeerde projecten in de komende jaren opeens een vlucht neemt.

Maar ook zonder certificering kan BREEAM-NL Gebied helpen bij het ontwerpen van een duurzaam gebied. Het keurmerk benoemt alle aspecten van duurzaamheid en het biedt concrete handvatten om je ontwikkeling duurzaam te maken. Ook kan de quickscan uit BREEAM-NL Gebied worden gebruikt om de potentie en ambitie van een gebied in kaart te brengen. Op die manier is het keurmerk al aantrekkelijker voor kleinere gebiedsontwikkelingen, en dat gaat helpen om duurzaamheid bij meer gebiedsontwikkelingen te stimuleren.

Deel dit bericht:

Wij houden u graag op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Vul een voornaam in.
Vul een achternaam in.
Vul een (geldig) e-mailadres in.
Blog | BREEAM-NL Gebied moet aantrekkelijk worden voor kleine gebieden
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.