• abcnova nieuws

    Wij houden u graag op de hoogte

BLOG | Garanties in de bouw

26 januari 2018

In veel aannemingsovereenkomsten worden door de aannemer garanties verstrekt ten aanzien van bepaalde delen van het werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de garantieregelingen van Woningborg en Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), zoals die zijn opgenomen in de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten. Garanties kunnen uiteraard ook op verzoek van de opdrachtgever worden overeengekomen. Een voorbeeld hiervan is de garantie die voortvloeit uit de in de bouw veelal toepasselijke Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).

Bovenstaande garantie is terug te vinden in paragraaf 22 UAV 2012 en ziet op bepaalde onderdelen van het werk. Op welke onderdelen van het werk de garantie ziet is per werk verschillend en is – uiteraard – onderhavig aan onderhandeling tussen opdrachtgever en aannemer. De UAV 2012 garantie voor onderdelen van werk is alleen van toepassing indien dat is overeengekomen in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek. Het van toepassing verklaren van de UAV 2012 op een aannemingsovereenkomst brengt niet automatisch met zich mee dat een garantie is verstrekt.

Regelmatig speelt tussen de opdrachtgever en de aannemer de vraag of op de aannemer een herstelverplichting rust op grond van een besteksgarantie. Zo ook in een geschil dat aan de basis lag voor een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw van 2 mei 2017 (nr. 35.875). Volgens de opdrachtgever was de aannemer op grond van de besteksgarantie gehouden om vijf gebreken te herstellen. De aannemer was van mening dat de garantie waarop de opdrachtgever zich beroept niet van toepassing is. Bij beantwoording van de vraag of de aannemer de gebreken moet herstellen wordt door de Raad van Arbitrage voor de Bouw onder meer ingegaan op de toepasselijkheid en de klachtplicht van de paragraaf 22 UAV garantie.

Onlangs schreef ik een annotatie onder bovenstaande uitspraak. In mijn annotatie ga ik in op enkele aspecten aangaande de paragraaf 22 UAV garantie. Hieronder vallen tevens aspecten die niet in de uitspraak aan bod komen. Denk hierbij aan verjaring, en de vraag of na herstel een nieuwe garantietermijn gaat lopen. De annotatie is te vinden in het januari-nummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2018/11).

Mocht u vragen hebben omtrent het opstellen of de uitleg van een paragraaf 22 UAV 2012 garantie, dan ben ik graag bereid u hierbij te ondersteunen.  

Deel dit bericht:

Wij houden u graag op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Vul een voornaam in.
Vul een achternaam in.
Vul een (geldig) e-mailadres in.
BLOG | Garanties in de bouw
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.