• abcnova nieuws

    Wij houden u graag op de hoogte

BLOG | Routekaart naar aardgasvrije gemeenten

22 mei 2019

Duurzamer en schoner door minder CO2-uitstoot met als doel CO2-neutraal in 2050. Om dit complexe doel te behalen moeten alle gemeenten in 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld. Hierin worden de ambities en uitgangspunten van de gemeente om CO2-neutraal te worden vertaald naar een strategie per wijk. Dit gebeurt samen met de analyse van de bestaande situatie en oplossingen. Vervolgens wordt gekeken naar de meest logische fasering binnen de gemeente. Maar hoe krijg je dit binnen de gemeente in twee jaar voor elkaar? En hoe zorg je er voor dat daarna de bal blijft rollen?

Hieronder licht ik wat stappen toe die naar mijn mening noodzakelijk zijn voor een transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Ik zie de opgave vooral als een procesmatig vraagstuk. Op het juiste moment de juiste expertise betrekken en inzetten. Inzicht in de benodigde stappen en partijen bij elkaar brengen die elkaar versterken en vervolgens draagvlak creëren. Zonder samenwerking en draagvlak komt er niets van de grond.

Analyseren

De basis van een goede warmtevisie is een uitgebreide analyse. Hierbij worden belangrijke stakeholders in kaart gebracht en betrokken vanwege hun kennis en informatie. Er wordt gekeken naar ambities en uitgangspunten. Daarnaast worden de bestaande situaties van de gebouwen, warmtevraag en eigenaarschap van het vastgoed in kaart gebracht. Ook wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen.

Maatwerk

De volgende stap is het in beeld brengen van de mogelijke warmteoplossingen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Regionale Energie Strategie (RES). Op basis van de mogelijkheden wordt een voorstel per wijk gemaakt. Het voorstel kan per wijk verschillen. Ook is het mogelijk dat er per wijk meerdere oplossingen zijn. Iedere wijk is immers anders. Er moet een goede match worden gevonden tussen een warmteoplossing en een wijk. Het type woningen in de wijken is daarbij leidend, net als de kosten en financieringsmogelijkheden, maar natuurlijk ook de subsidiemogelijkheden.

Match fixing

Tijdens sessies met bewoners worden oplossingen besproken en nieuwe ideeën opgehaald. Op basis van de resultaten uit de voorgaande stappen wordt per wijk een uitvoeringsstrategie vastgesteld. Hierin komt naar voren wat de warmteoplossing wordt, welke impact dit heeft op de bewoners en hoe dit gerealiseerd wordt. Ook worden aanbevelingen gedaan over de stappen die bewoners zelf al kunnen ondernemen. Deze uitvoeringsstrategie vormt de routekaart voor de gemeente.

In uitvoering

Voor bewoners is nu duidelijk hoe de warmtevoorziening in hun wijk in de toekomst wordt geregeld en wanneer de transitie begint. Aan de hand van de vastgestelde transitievisie warmte kunnen particulieren al beginnen met stappen om hun huis te verduurzamen. Alleen het vervangen van aardgas is niet voldoende. Besparing en aanpassen van ons gedrag zijn ook noodzakelijk.

Wilt u meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met Martine Sirks. 

Deel dit bericht:

Wij houden u graag op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Vul een voornaam in.
Vul een achternaam in.
Vul een (geldig) e-mailadres in.
BLOG | Routekaart naar aardgasvrije gemeenten
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.