• abcnova nieuws

    Wij houden u graag op de hoogte

Blog | Borging van de planning van onderwijsvoorzieningen in de gemeente

05 augustus 2019

Er wordt met man en macht gewerkt aan het versnellen van de woningbouw. De ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen moet in datzelfde tempo mee. En dat is een uitdaging. Onderwijsvoorzieningen hebben veel ruimte nodig en zijn daardoor achteraf lastiger in te passen. Daarom is het van belang dat onderwijsvoorzieningen vanaf het begin worden meegenomen in de gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft hier een belangrijke rol in. Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat onderwijsvoorzieningen worden meegenomen in de ruimtelijke planning van toekomstige ontwikkelingen?

Eerst is inzicht nodig in de opgave. Hoeveel en waar zijn op de lange termijn onderwijsvoorzieningen nodig? Demografische veranderingen hebben hier invloed op en moeten in beeld worden gebracht. Wordt er krimp of juist groei verwacht? En wat is de verwachting over 20 jaar? Ook moet worden gekeken naar de huidige bezetting van de onderwijsvoorzieningen. Aan de hand van deze gegevens, het aantal woningen en gezinssamenstelling kan een schatting worden gemaakt van het aantal benodigde onderwijsvoorzieningen.

Vervolgens moeten de onderwijsvoorzieningen een plekje krijgen in de gebiedsontwikkeling. Scholen zijn tegenwoordig meer een voorziening in een wijk (bijvoorbeeld IKC, KEC, IKEC) en hebben een belangrijke maatschappelijke functie, waardoor ze meer ruimte nodig hebben en niet zomaar overal kunnen worden ingepast. Ook kunnen, afhankelijk van de denominatie, specifieke eisen aan de voorkant van de gebiedsontwikkeling worden geborgd. Daarom is vroege betrokkenheid van de afdeling waar onderwijs onder valt bij een gebiedsontwikkelingsopgave essentieel. In overleg met de afdeling planontwikkeling wordt gekeken naar geschikte locaties. Dit kan worden geborgd in het bestemmingsplan of structuurvisie en worden gemonitord in de planning.

In de planning kan deze afhankelijkheid worden geborgd. Vertragingen of versnellingen in de ruimtelijke planning worden zo concreet en zichtbaar voor de afdeling waar onderwijs onder valt. Op deze manier kan beter worden gestuurd.

Voor de gemeente Amsterdam, Team Maatschappelijke Voorzieningen, heb ik een planning gemaakt voor de maatschappelijke voorzieningen en die gekoppeld aan de planning van de gebiedsontwikkeling. Hierdoor is inzicht ontstaan in de behoefte en konden de voorzieningen worden ingepast in de ontwikkeling. Daarnaast waren wijzigingen in de planning direct zichtbaar voor het team en kon men indien nodig meteen maatregelen nemen.

De afhankelijkheden tussen de ontwikkeling van een gebied en de bouw van een onderwijsvoorziening in datzelfde gebied kunnen in een planning worden vastgelegd. Een gezamenlijke en integrale planning voor gebieds- en onderwijsgebouwontwikkeling heeft als voordeel dat veranderingen direct zichtbaar zijn in beide planningen en hierop kan worden geanticipeerd. Hierdoor blijven ontwikkelingen zichtbaar en beheersbaar!

Uiteindelijk is afstemming, communicatie en inzicht in elkaars belangen in ontwikkelingen het allerbelangrijkst, maar tools, zoals de planning, kunnen dit voor een groot deel vergemakkelijken.

Deel dit bericht:

Wij houden u graag op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Vul een voornaam in.
Vul een achternaam in.
Vul een (geldig) e-mailadres in.
Blog | Borging van de planning van onderwijsvoorzieningen in de gemeente
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.