• abcnova nieuws

    Wij houden u graag op de hoogte

Juridische ankers in tijden van de coronacrisis

20 maart 2020

Onze vastgoedjuristen geven antwoord

Wereldwijd heeft de coronacrisis impact. Natuurlijk gaat de eerste zorg uit naar de impact op de persoonlijke omstandigheden en gezondheid. Wat de impact zal zijn is op dit moment alleen maar gissen. Duidelijk is wel dat het virus en de afgekondigde maatregelen tot onzekerheid en veel vragen leiden. Ook in onze sector.

Vanuit juridisch perspectief is de meest gestelde vraag of de coronacrisis leidt tot overmacht. Overmacht zorgt ervoor dat er bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken geen schadevergoeding hoeft te worden betaald: “Bij het niet kunnen nakomen van verplichtingen is er sprake van overmacht, wanneer niet nakoming de schuldenaar, niet kan worden toegerekend, en indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt”. Op dit moment is op die vraag geen eensluidend antwoord te geven. Dit hangt af van de omstandigheden en verdere ontwikkelingen rondom de gemaakte afspraken en zal per situatie verschillen. Waar in de ene overeenkomst er sprake zal zijn van overmacht, kan dit in een andere situatie in de risicosfeer van één van de partijen liggen.

Belangrijk in deze situatie is dat we alert blijven, aanwijzingen van de overheid opvolgen én een beetje op elkaar te letten. “Samen komen we deze moeilijke periode te boven’’, zei premier Rutte. Ook zakelijk probeert iedereen natuurlijk de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. In onze sector wordt ervoor gezorgd dat projecten door kunnen lopen en/of aangepast kunnen worden aan de huidige omstandigheden. Het is echter niet te voorkomen dat er de komende tijd vervelende situaties en vertragingen zullen optreden. In deze nieuwsflits geven wij enkele ankers die u houvast kunnen bieden. 

Anker 1: de ontstane situatie zal onherroepelijk leiden tot vertragingen in de bouw. Zo snel mogelijk na ontdekking van een vertragende omstandigheid moet een termijnverlenging schriftelijk worden gemeld. Voorkomen moet worden dat dit aan het einde van een (moeizaam) project nog eens als argument door één van de partijen wordt aangevoerd, en de andere partij daar niets meer mee kan.

Anker 2: Dossiervorming is heel belangrijk. Wij adviseren om feiten rondom afwijkingen, oorzaken en gevolgen goed vast te leggen, ook al zijn de gevolgen nog niet te overzien.

Anker 3: Is er sprake van niet kunnen nakomen dan zijn partijen altijd gehouden schadebeperkende maatregelen te nemen. Komt het werk op een bouwplaats (gedeeltelijk) stil te liggen, dan is de aannemer verplicht alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen.

Anker 4: Het is niet zo dat de huidige situatie de mogelijkheid biedt om overeenkomsten zondermeer eenzijdig te beëindigen. Is een partij genoodzaakt om de overeenkomst te beëdigen dan dient dat schriftelijk te gebeuren. De gevolgen van die eenzijdige beëdiging zullen in beginsel geregeld zijn in de overeenkomst. Partijen kunnen ook samen kijken of er nadere afspraken te maken zijn.

Anker 5: Staat u op het punt om een overeenkomst te sluiten dat is het raadzaam om daarin een bepaling op te nemen over mogelijke gevolgen van het coronavirus en bijvoorbeeld in een extra ontbindende voorwaarde te voorzien. Immers, er wordt bij uitleg van overeenkomsten altijd gekeken naar de bekendheid van partijen met omstandigheden op het moment van aangaan van de overeenkomst. Van partijen wordt verwacht dat zij bij het op dit moment aangaan van overeenkomsten rekening houden met de onzekere omstandigheden. Ook valt te overwegen een nadere overlegmogelijkheid in te bouwen

Anker 6: Bent u bezig met een aanbesteding dan adviseren wij u in de nota van inlichtingen mogelijke beperkingen in de opdracht op te nemen als gevolg van het coronavirus, bijvoorbeeld een extra ontbindende voorwaarde.

abcnova Vastgoedjuristen is u graag van dienst bij eventuele verdere vragen via ons algemene nummer 088-0215315 of direct via onsterstaande contactgegevens. Wij helpen u graag!

Lara van den Bouwhuijsen: 06-58730482 of

Richard de Boer: 06-30241279 of

Henrico Baakman: 06-54944753 of

Deel dit bericht:

Wij houden u graag op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Vul een voornaam in.
Vul een achternaam in.
Vul een (geldig) e-mailadres in.
Juridische ankers in tijden van de coronacrisis
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.