• abcnova nieuws

    Wij houden u graag op de hoogte

Blog | Maatregelpakket kabinet: een PAS vooruit?

13 november 2019

Mijn vorige blog getiteld ‘PAS op de plaats maken’ ging over de stikstofuitspraak van de Raad van State en de (juridische) consequenties hiervan. De uitspraak heeft veel stof doen opwaaien en een maatschappelijke discussie aangewakkerd, hetgeen niemand is ontgaan. Gister kreeg de bouwwereld van premier Rutte en ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven te horen dat een pakket maatregelen wordt gepresenteerd om de infrastructuurprojecten en de woningbouw weer doorgang te laten vinden. Vandaag heeft het kabinet nieuwe stikstofmaatregelen gepresenteerd.

Maatregelen
Het kabinet heeft een viertal maatregelen gepresenteerd. De eerste stikstofmaatregel richt zich op het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur. Deze maatregel zou de stikstofuitstoot dusdanig verminderen, dat in 2020 alsnog 75.000 woningen kunnen worden gebouwd. De tweede maatregel betreft een noodwet waardoor essentiële projecten die de veiligheid van Nederland raken, zoals onderhoud aan en versterking van dijken, te allen tijde doorgang kunnen vinden. Andere maatregelen zijn enzymrijk veevoer waardoor koeien minder ammoniak uitstoten en (de verhoging van) een subsidieregeling voor boeren die willen stoppen.

Gevolgen voor de bouw
Ondanks de uitspraak van de Raad van State is het niet zo dat alle bouwprojecten stilliggen. Projecten die niet leiden tot een stijging van de stikstof krijgen mondjesmaat al de noodzakelijke vergunningen. Dit werd gister nog maar eens bevestigd door de Provincie Noord-Holland. De herinrichting van een kantoorgebouw in Amsterdam-Zuid, de ontwikkeling van industrie in het Westelijk Havengebied in Amsterdam en een woningbouwproject in Bergen aan Zee kregen groen licht. Dit omdat deze ontwikkelingen niet leiden tot een onacceptabele uitstoot.

Echter, de meeste provincies waren de afgelopen maanden – terecht of onterecht – terughoudend in het afgeven van de benodigde vergunningen. Wat men ook van de stikstofmaatregelen van het kabinet vindt, op korte termijn lijken de maatregelen die vandaag zijn gepresenteerd een oplossing te bieden voor de bouwprojecten die stilliggen en projecten die in de pijplijn zitten. De stikstofuitstoot die elders wordt bespaard, kan in de bouw worden benut. De vergunningen kunnen hierdoor weer worden afgegeven. Dit biedt overigens geen garantie dat alle vergunningen weer worden verleend, zeker niet als het bouwproject is gelegen in (de nabijheid van) een Natura-2000 gebied. Wat de maatregelen betekenen voor de bouw op de lange termijn is maar zeer de vraag, het blijft immers een complex (maatschappelijk) probleem.

Rol bouwers en opdrachtgevers
Op de lange termijn zal ook de bouwwereld met maatregelen en oplossingen moeten komen. Met de bouwwereld bedoel ik de aannemers, maar ook zeker de opdrachtgevers. Duurzame gebouwen dragen in positieve zin bij aan het stikstofprobleem en effecten op het milieu in een meer algemene context. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de EPC-eisen zoals die in het bouwbesluit staan, welke per 1 januari 2020 worden vervangen door de invoeringen van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Door als opdrachtgever te streven naar een meer gunstige energiezuinigheid dan wettelijk wordt voorgeschreven, wordt naar mijn mening een stap in goede richting gezet.

Niet alleen de duurzaamheid van een gebouw zelf is van belang. Ook speelt mee of een gebouw al dan niet duurzaam wordt gebouwd. Recentelijk liepen wij met abcnova aan tegen het stikstofprobleem in een vergunningentraject voor een project gelegen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied. Uit berekeningen bleek dat met name de realisatiefase zorgde voor een onaanvaardbare toename van uitstoot van stikstof. De oplossing bleek te zitten in het gebruikmaken van ander materieel tijdens de bouw. Er wordt nog veel ouder materieel gebruik. Door het gebruikmaken van meer efficiënt materieel tijdens de realisatiefase kreeg onze opdrachtgever de benodigde vergunning.

Evaluatie
Durf te investeren in een duurzaam gebouw dat duurzaam is gebouwd! Natuurlijk is dit niet voor iedere opdrachtgever weggelegd, maar voor overheden en grotere (institutionele) beleggers en bedrijven is dit absoluut een serieuze mogelijkheid. Op lange termijn betaalt zich dit zeker terug.

 

Deel dit bericht:

Wij houden u graag op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Vul een voornaam in.
Vul een achternaam in.
Vul een (geldig) e-mailadres in.
Blog | Maatregelpakket kabinet: een PAS vooruit?
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.