Amsterdam
UMC

Amsterdam UMC

Haalbaarheid huisvesting IVF-klinieken na fusie Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc)

Haalbaarheid huisvesting IVF-klinieken na fusie Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc)

Op 7 juni 2018 zijn het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) gefuseerd. Deze fusie heeft ertoe geleid dat afdelingen mogelijk worden samengevoegd. Zo ook de IVF-klinieken van beide ziekenhuizen waarin zowel patiëntenzorg als research plaatsvindt. In de haalbaarheidsstudie is onderzocht wat er zowel technisch als ruimtelijk nodig is om de klinieken samen te huisvesten. Vervolgens is gekeken of er passende ruimte beschikbaar is in het bestaande gebouw aan de Meibergdreef van het Amsterdam UMC.

Haalbaarheidstudie IVF-klinieken

Om tot een advies te komen is een haalbaarheidsstudie nodig om het potentieel van de locatie in kaart te brengen. Bij de start van onze werkzaamheden voor het globale huisvestingprogramma hebben wij samen met de opdrachtgever het beoogde projectresultaat en het ambitieniveau geformuleerd.

Huisvestingsadvies

Op basis van interviews en analyses van de aangeleverde gegevens, zijn op hoofdlijn de randvoorwaarden met betrekking tot functionaliteit, ruimtebehoefte en technische kwaliteit vastgesteld. Om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolg is een aantal varianten uitgewerkt. Op basis van het globale Programma van Eisen is een bouwkostenraming uitgewerkt.

Begeleiding van A tot Z

Voor het project herhuisvesting van de IVF-klinieken is de manager projecten op zoek gegaan naar een adviseur die het project kan opstarten en vervolgens kan begeleiden. abcnova is verantwoordelijk voor het procesmanagement in dit project en zorgt voor het totaaloverzicht.

Diensten #huisvestingsadvies #projectmanagement

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Amsterdam UMC
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.