Braassemerland

Roelofsarendsveen

Grootschalige transformatie van een kassengebied

Grootschalige transformatie van een kassengebied

Het project betreft het projectmanagement voor de grootschalige transformatie van een kassengebied, welke transformatie mede op verzoek van de Provincie Zuid-Holland in gang werd gezet.

Onder aansturing van de programmamanager is in een kort tijdsbestek een masterplan tot stand gekomen, waarin inbreng van marktpartijen en bevolking, na grootschalige informatiebijeenkomsten, is verwerkt. Tevens heeft het College van Rijksadviseurs haar inbreng gehad in de landschappelijke inpassing van deze opgave. Het masterplan geeft een visie op de transformatie en derhalve inrichting van het gebied.

Ontwikkeling

In het gebied kunnen op basis van de visie 2.250 woningen worden ontwikkeld en gerealiseerd. Daarnaast worden een groot scholencomplex, een winkelcentrum en een cultuurhuis ontwikkeld. Tot de planontwikkeling behoort een wegenstructuur die volledig gericht is op verwerking van de verkeersstromen die met het nieuwe woongebied samenhangen.

Parallel aan de visievorming is een begin gemaakt met de verwerving (aankoop) van de benodigde gronden en het aangaan van gesprekken met ontwikkelaars inzake bouwclaim/pps-overeenkomsten.

Rol abcnova

De opdracht werd ingeleid met een onderzoek naar de juiste organisatieaanpak voor deze ontwikkeling. Na accordering van het onderzoek, werd uitvoering aan het onderzoek gegeven door het instellen van een programmabureau.

Medio 2009 werd besloten de volledige ontwikkeling over te dragen aan de markt. De programmamanager begeleidde de voorbereidingen voor deze overdracht als afronding van zijn werkzaamheden. In dit verband zijn aanbestedingsdocumenten opgesteld.

Parallel aan het opstellen van het Masterplan heeft abcnova de coördinatie op zich genomen voor de MER-procedure die moest worden doorlopen. Na vaststelling van het Masterplan en de MER-procedure heeft de projectmanager het opstellen van het globale bestemmingsplan gecoördineerd. Zowel bij de vorming van het Masterplan als het globaal bestemmingsplan werd veel aandacht besteed aan communicatie. Het uitdragen van een kwaliteitsvisie en sfeerbeeld van het toekomstige woongebied, werd een vroegtijdig moment opgepakt. Ook de aansluiting met de verwervingsstrategie werd in relatie gebracht met het globale bestemmingsplan. Hoe sluiten beide aspecten goed op elkaar aan. Dit was een belangrijke uitdaging in dit gebied met meer dan 300 grondeigenaren.

 

Diensten #risicomanagement-en-planning #juridisch-advies #procesmanagement #gebiedsontwikkeling

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Braassemerland
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.