Brede
School
Schuttersplein

Gorinchem

Een bijzonder project: regulier en speciaal onderwijs, dagopvang voor kinderen met een handicap en een BSO komen samen.

Een bijzonder project: regulier en speciaal onderwijs, dagopvang voor kinderen met een handicap en een BSO komen samen.

De brede school is door de diversiteit in gebruikers een bijzonder project. Het gebouw wordt betrokken door 4 verschillende organisaties. Naast de protestants-christelijke basisschool Samen Onderweg zullen ook christelijke school De Cirkel voor moeilijk lerende kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang alsmede een dagopvang van Syndion voor kinderen met een handicap hun intrek nemen.

Advies

abcnova geeft advies over de accommodatienota en ondersteunt het project met project- en proces management  en contractmanagement en zijn vanaf de initiatieffase bij dit project betrokken. We gaven advies over de bouworganisatievorm. Er is besloten het project uit te voeren in de geïntegreerde contractvorm Design & Build. abcnova heeft onderzoek gedaan naar de wens en mogelijkheden om het onderdeel 'Maintenance' aan deze contractvorm toe te voegen.

Aanlsuiting Programma van Eisen en contract

Daarnaast werd er door ons een second opinion uitgevoerd om het Programma van Eisen op de contractvorm aan te passen. Samen met de gemeente Gorinchem werd vervolgens de aanbesteding uitgezet en is er een geschikte ontwikkelaar gevonden waarna de realisatie is gestart. De opening heeft in oktober 2016 plaatsgevonden.

Diensten #projectmanagement
Speciale expertises #duurzaamheid

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Brede School Schuttersplein
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.