Brede
school
Het
Kwartier

Vught

2 basisscholen, kinderopvang, naschoolse opvang, twee sportzalen en turnhal

2 basisscholen, kinderopvang, naschoolse opvang, twee sportzalen en turnhal

Fotografie: Thea van den Heuvel

De Gemeente Vught heeft in samenwerking met de gebruikers Basisschool De Koningslinde, KBS Het Molenven, De kinderopvang van Partou en de schoolbesturen Stroomm en Stichting Leijestroom in juni 2010 het initiatief genomen om een samenwerkingsverband te sluiten. De basis voor de bijeenkomst was de startnotitie ‘Op weg naar de Brede School voorziening Vught’.

Ruimtelijk programma

De Brede School heeft verschillende dagarrangementen huisvesting voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het ruimtelijk programma bestaat uit 2 basisscholen, kinderopvang, naschoolse opvang, 2 sportzalen en een turnhal. Het gebouw aan de Stadhouderspark sluit aan bij de belevingswereld en de schaal van het jonge kind. Het gebouw heeft een licht en helderwit hart. De twee bouwlagen van het object zijn met elkaar verbonden door middel van een tribune. Rond het hart zijn de groepsruimten gesitueerd in een regelmatige structuur, zodat uitwisseling van functies en groei en krimp van de kernpartners eenvoudig te realiseren is. De zonzijde van de schuine kappen zijn voorzien van PV-cellen.

Rol abcnova

abcnova heeft het projectmanagement inclusief kostenbewaking uitgevoerd in de fasen VO, DO, bouwaanvraag, bestek, prijs en contractvorming inclusief aanbesteding en was verantwoordelijk voor de directievoering tijdens de uitvoering.

De brede school Het Kwartier, de sportzalen en de turnhal zijn in juli 2014 opgeleverd en in gebruik genomen.

Diensten #projectmanagement #directievoering-en-toezicht #contractmanagement

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Brede school Het Kwartier
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.