De
Zorgcirkel
-
Molentocht

Purmerend

Vanuit de visie van De Zorgcirkel en de marktanalyse wordt de locatie Molentocht toekomstbestendig gemaakt. Er zullen 24 nieuwe kamers worden gerealiseerd, met name ten behoeve van de doelgroep jonge mensen met dementie. Daarnaast zullen de bestaande hofjes worden opgeknapt.

Vanuit de visie van De Zorgcirkel en de marktanalyse wordt de locatie Molentocht toekomstbestendig gemaakt. Er zullen 24 nieuwe kamers worden gerealiseerd, met name ten behoeve van de doelgroep jonge mensen met dementie. Daarnaast zullen de bestaande hofjes worden opgeknapt.

De Zorgcirkel is een specialist in ouderenzorg-, behandeling- en revalidatie en biedt persoonsgerichte zorg aan ruim 7.500 cliënten. Dit gebeurt bij voorkeur bij mensen thuis, maar ook op 27 locaties van De Zorgcirkel zelf. De locatie Molentocht in Purmerend is een onderdeel van Stichting De Zorgcirkel. Molentocht heeft plaats voor 104 reguliere intramurale en 2 crisisbedden voor totaal 106 verzekerden met een somatische of psychogeriatrische aandoening. Vanuit de visie van De Zorgcirkel en de marktanalyse wil De Zorgcirkel de locatie Molentocht toekomstbestendig maken. De locatie wordt volledig verbouwd naar bewoning voor cliënten vanuit de Wet Langdurige Zorg met een indicatie vanuit de Wet Zorg en Dwang. Er zullen 24 nieuwe kamers worden gerealiseerd, met name ten behoeve van de doelgroep jonge mensen met dementie. Daarnaast zullen de bestaande hofjes worden opgeknapt.

abcnova heeft gedurende dit project diverse rollen op zich genomen. Vanuit zowel strategisch-, tactisch- als operationeel niveau is abcnova betrokken geweest bij de verbouwing van Molentocht. Overkoepelend over het project is een strategische rol vervuld. Hierbij zijn structuren en verantwoordingen helder opgesteld en zijn we actief betrokken geweest bij strategische keuze gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces en bij aanbestedingstrajecten. Op tactisch niveau waren wij verantwoordelijk voor het projectmanagement in de ontwerp- en bouwfase. Daarnaast hebben wij ondersteund bij de interne procesbegeleiding inclusief het maken van de (maand)rapportages voor de stuurgroep en het bestuur. Ook hebben wij door middel van notuleren, het opzetten en bewaken van actielijsten, risico-inventarisaties en de planning op operationeel niveau ondersteund. Gedurende onze werkzaamheden zijn kostenbewaking, risico inschattingen, tijds- en kwaliteitsbewaking, kostendeskundigheid en juridische ondersteuning bij contractering van aannemers en adviseurs vaste onderdelen geweest gedurende ons projectmanagement. 

Diensten #projectmanagement
Speciale expertises #duurzaamheid

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
De Zorgcirkel - Molentocht
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.