Huis
voor
de
Stad

Helmond

Gemeente Helmond realiseert een duurzaam gebouw dat inclusief, open en toegankelijk is en bijdraagt aan een economisch-vitaal Helmond. Een eigentijds en flexibel gebouw dat passend en verantwoord is bij een publieke organisatie.

Gemeente Helmond realiseert een duurzaam gebouw dat inclusief, open en toegankelijk is en bijdraagt aan een economisch-vitaal Helmond. Een eigentijds en flexibel gebouw dat passend en verantwoord is bij een publieke organisatie.

De gemeente Helmond is op dit moment verspreid gehuisvest over vier verschillende locaties door de stad heen. Deze locaties voldoen niet meer aan de eisen en wensen van de huidige tijd. Daarom heeft de gemeente besloten om één nieuw gebouw te realiseren, waar zowel de kantoorfuncties, de publieke functies als de politieke functies gehuisvest worden. Uiteindelijk zal dit pand ruimte bieden aan ca. 700 FTE en een oppervlak hebben van ca. 12.000 m² BVO.

De combinatie abcnova en Kraaijvanger Architects is geselecteerd voor de realisatie van het Huis voor de Stad. Samen met de adviseurs Aronsohn, DGMR en Valstar Simonis, vormen wij het Total Engineering (TE) team dat van definitiefase tot en met de ingebruikname verantwoordelijk is voor de totstandkoming. Door het toepassen van de agile werkmethodiek is zonder een vastgesteld programma van eisen een gedragen en passend ontwerp gerealiseerd.

Circulair en duurzaam

Gemeente Helmond wil een duurzaam gebouw realiseren dat inclusief, open en toegankelijk is en bijdraagt aan een economisch-vitaal Helmond. Een eigentijds en flexibel gebouw dat passend en verantwoord is bij een publieke organisatie. Vanuit het Coalitieakkoord ‘Helmond, Stad in beweging’ stimuleert de gemeente duurzamer wonen en werken en de nieuwe huisvesting sluit daarbij aan, waarmee de gemeente als voorbeeld fungeert.

Betrokkenheid inwoners

Het nieuwe Huis voor de Stad wordt een plek waar alle inwoners zich thuis moeten voelen, daarom is participatie met de inwoners van de gemeente Helmond essentieel in de aanpak van het TE-team en de gemeente. De agile-aanpak die wij hebben neergezet en samen met Kraaijvanger aansturen, draagt hieraan bij. Door in korte sprints samen te werken kan er makkelijk worden bijgestuurd en was inspraak van inwoners en andere stakeholders snel te realiseren.

Rol van abcnova

abcnova borgt dat de gestelde planning door de gemeente en het TE-team gehaald wordt en op de juiste momenten ontwerpen gepresenteerd worden aan de medewerkers, het college en de gemeenteraad. Een belangrijk aspect in deze is het betrekken van de organisatie. Hun werkplek zal veranderen en door “het nieuwe werken” zal ook de manier van werken veranderen. Het op de juiste wijze meenemen van medewerkers (participatie) valt onder onze taken. In de uitvoering zal abcnova verantwoordelijk zijn voor directievoering en toezicht.

Beeld: Kraaijvanger Architects 

Diensten #procesmanagement #projectmanagement #directievoering-en-toezicht
Speciale expertises #duurzaamheid #het-nieuwe-werken

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Huis voor de Stad
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.