Keizer
Karel
College

Amstelveen

Huisvestingsvraagstuk omtrent renovatie en uitbreiding middelbare school .

Huisvestingsvraagstuk omtrent renovatie en uitbreiding middelbare school .

Fotografie: Iemke Ruige - Beeld: LIAG

Het Keizer Karel College (KKC) is een open katholieke school met 1.750 leerlingen voor havo, atheneum, technasium en gymnasium in Amstelveen. Het KKC stond voor een huisvestingsopgave waar kennis van onderwijs, ruimtelijke processen en de lokale overheid aandachtspunten zijn.

Renovatie en uitbreiding
De groei van het leerlingenaantal heeft geleid tot de uitbreiding van het KKC. Hiertoe is een visie opgesteld die door het ontwerpteam en later bouwteam vertaald is naar een gedragen en toekomstbestendig ontwerp. Met bouwteampartner Dura Vermeer is na een intensieve bouwteamfase een aannemingsovereenkomst gesloten. Dura Vermeer en haar installatietechnisch onderaannemer Lomans stonden voor de uitdagende opgave om dit project in uitvoering tot een goed eind te brengen. In augustus 2022 is het project opgeleverd. 

Toekomstvast huisvesten
Het Keizer Karel College ligt pal naast de A9. Deze snelweg werd tegelijkertijd verbreed. De logistieke afstemming tussen beide projecten en het technisch integreren van maatregelen gaven het project een extra complexiteit. De oplossing ging deels uit van (vervangende) nieuwbouw en deels van renovatie van het bestaande gebouw. Het voormalige gebouw omvatte 11.853 m2 BVO beschikbaar voor onderwijs. Op basis van de prognose groei voor de komende jaren naar 1.800 leerlingen was een oppervlak van 13.888 m2 BVO nodig. Daarvan was 11.897 m2 BVO voor algemene onderwijsruimtes nodig en 1.991 m2 BVO voor bewegingsonderwijs.

Huisvestingsaanvraag en plan van aanpak
abcnova heeft het KKC vanaf initiatief ondersteund bij het opstellen en indienen van de huisvestingsaanvraag. Aansluitend is het gehele project inclusief organiseren en aanbesteden van de tijdelijke huisvesting op het naastgelegen sportveld begeleid. Wij zorgden voor een heldere organisatie, communicatie, coördinatie en samenwerking met alle betrokken interne stakeholders (opdrachtgever, gebruikers, beheerders), ontwerp- en realisatiepartners (adviseurs en aannemer) en externe stakeholders (gemeente Amstelveen, RWS en geselecteerd consortium). abcnova was verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak en het uitwerken van een Programma van Eisen, het begeleiden van de definitie- en ontwerpfase en het projectmanagement tijdens de uitvoering.

Diensten #huisvestingsadvies #projectmanagement

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Keizer Karel College
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.