MFVU

Amsterdam

Wij leveren diverse diensten voor het projectmanagement van de projecten en programma’s binnen de Facilitaire Campus Organisatie (FCO) van de VU.

Wij leveren diverse diensten voor het projectmanagement van de projecten en programma’s binnen de Facilitaire Campus Organisatie (FCO) van de VU.

Foto's: Too van Velzen

Gebouw Medische Faculteit (MF) is in 1967 in gebruik genomen met de inhuizing van het Fysiologisch lab vanuit Amsterdam Zuid. Het ontwerp voor het gebouw is gemaakt door H.T. Zwiers, die ook het gebouw voor de bètafaculteiten heeft ontworpen. Het gebouw is eind jaren ’80 met twee bouwlagen verhoogd. Het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO), enkele onderzoeksgroepen van Amsterdam UMC en de Faculteit Gedrag en Bewegen en Gezondheidswetenschappen van de Faculteit Aard en Levenswetenschappen zijn de hoofdgebruikers van het gebouw. De totale omvang van gebouw MF is ca. 44.500 m² bvo (ca. 24.800 m² nvo), dit is exclusief de diepe kelder en de dakopbouw.

In de portefeuillestrategie van de VU is het functioneel en technisch continueren van gebouw MF opgenomen. Dit betekent een continuering van het gebouw tot en met 2030 middels instandhoudingsmaatregelen. Dit betekent dat met beperkte maatregelen en inspanningen de continuïteit van de bedrijfsvervoering tot en met 2030 wordt verlengd.

abcnova levert diverse functies voor het projectmanagement ten behoeve van de projecten en programma’s binnen de Facilitaire Campus Organisatie (FCO) van de VU. Voor de continuering van de Medische Faculteit vervult abcnova de rol als projectmanager voor diverse deelprojecten vanaf het schetsontwerp tot en met de nazorg. Daarbij wordt de afstemming gezocht met de verschillende afdelingen en betrokken personen binnen de VU, waaronder Campusontwikkeling en Vastgoedbeheer op zowel het inhoudelijk als procedureel vlak. abcnova is erop gericht de wensen van de opdrachtgever en zijn gebruikers te realiseren binnen de ruimtelijke, technische en financiële randvoorwaarden als gesteld.

Diensten #projectmanagement

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
MFVU
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.