Montessori
College

Aerdenhout

Door het gegroeide aantal leerlingen van het Montessori College Aerdenhout voldoet de huidige huisvesting niet meer aan de ruimte behoefte van de school. In de toekomst verwachte de gemeente Bloemendaal dat de leerlingen aantallen van de school stabiel blijven. Volgens de ruimtebehoefteberekening is er op dit moment een substantieel tekort aan vierkante meters. Daarnaast wordt er niet voldaan de eisen uit het Uitvoeringsbesluit Voorzieningen in de Huisvesting PO/VO. Om deze reden is de school in het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting van de gemeente Bloemendaal opgenomen voor verduurzaming en uitbreiding in de periode 2019 tot 2022.

Door het gegroeide aantal leerlingen van het Montessori College Aerdenhout voldoet de huidige huisvesting niet meer aan de ruimte behoefte van de school. In de toekomst verwachte de gemeente Bloemendaal dat de leerlingen aantallen van de school stabiel blijven. Volgens de ruimtebehoefteberekening is er op dit moment een substantieel tekort aan vierkante meters. Daarnaast wordt er niet voldaan de eisen uit het Uitvoeringsbesluit Voorzieningen in de Huisvesting PO/VO. Om deze reden is de school in het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting van de gemeente Bloemendaal opgenomen voor verduurzaming en uitbreiding in de periode 2019 tot 2022.

Door het gegroeide aantal leerlingen van het Montessori College Aerdenhout voldoet de huidige huisvesting niet meer aan de ruimte behoefte van de school. In de toekomst verwachte de gemeente Bloemendaal dat de leerlingen aantallen van de school stabiel blijven. Volgens de ruimtebehoefteberekening is er op dit moment een substantieel tekort aan vierkante meters. Daarnaast wordt er niet voldaan de eisen uit het Uitvoeringsbesluit Voorzieningen in de Huisvesting PO/VO. Om deze reden is de school in het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting van de gemeente Bloemendaal opgenomen voor verduurzaming en uitbreiding in de periode 2019 tot 2022.

Op hoofdlijnen heeft het project tot doel het gebouw uit te breiden, intern te optimaliseren en te laten voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen. Het verduurzamen van het bestaande gebouw en de uitbreiding bestaat uit het toepassing van een warmtepomp voor de verwarming en het aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem inclusief warmteterugwinningssysteem. De school wordt uitgebreid met een optopping, een uitbreiding op het souterrain en de begane grond en een toevoeging van een viderand. De optimalisatie zal worden gerealiseerd door onder andere het creëren van heldere loop- en zichtlijnen in het totale gebouw en het multifunctioneel inzetbaar maken van het pauzegebied.

Het gehele voorbereidende traject is begeleid en aangestuurd door abcnova, waarbij naast Dunamare als opdrachtgever, de gemeente als stakeholder intensief betrokken is geweest. abcnova is verantwoordelijk voor het totale ontwerpmanagement, waaronder valt het opstellen van het Plan van Aanpak, inclusief de projectplanning en Fasedocumenten. Tevens adviseerde abcnova de opdrachtgever bij de contractvorm en begeleidde de selectieprocedures voor de adviseurs en de nationale aanbesteding (bouwteam op basis van DO) voor de aannemer.

 

 

Diensten #huisvestingsadvies #projectmanagement
Speciale expertises #duurzaamheid

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Montessori College
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.