OBS
Bos
en
Lommer

Amsterdam

Pilot project voor de beleidsnota 'Beste Brede school Amsterdam West'

Pilot project voor de beleidsnota 'Beste Brede school Amsterdam West'

Fotografie: Scagliola en Brakkee

De Brede School Campus Kolenkitbuurt, waar OBS Bos en Lommer onderdeel vanuit maakt, is ontwikkelt binnen het Uitwerkingsplan Middengebied Kolenkitbuurt Amsterdam West en is een integraal onderdeel van Blok B1 dat ontwikkeld wordt door Woningcorporatie Eigen Haard. Deze ontwikkeling is een onderdeel van de Parkstaddeal. 

Het Programma van Eisen is binnen twee weken tot stand gekomen op basis van een 2-daagse intensieve brainstormsessie tussen de schooldirectie, schoolbestuur en abcnova.

De businesscase OBS Bos en Lommer dient binnen het Stadsdeel West als pilot om inzichtelijk te maken welke financiële middelen (subsidies) noodzakelijk zijn om te voldoen aan de beleidsnota ‘Beste Brede School Amsterdam West.

abcnova was verantwoordelijk voor het opstellen van een eenduidig en uitvoerbaar Ruimtelijk, Functioneel en Technisch Programma van Eisen inclusief investeringsraming. Tevens heeft abcnova een businesscase opgezet ten behoeve van de financiële middelen die noodzakelijk zijn om het programma en de huisvesting in de exploitatie en beheerfase inzichtelijk te maken. Ook hebben wij een vlekkenplan ten behoeve van de toetsing van het Programma van Eisen iogesteld. abcnova heeft geadviseerd tijdens de architectenselectie, geadviseerd gedurende de VO-fase, het Programma van Eisen en de kosten bewaakt. Tevens hebben wij zorggedragen voor de selectie van adviseurs.

Diensten #directievoering-en-toezicht #projectmanagement

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
OBS Bos en Lommer
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.