Ontwikkelmanagement
Dimence
Groep

Deventer

abcnova heeft namens Dimence Groep de haalbaarheid van een Zorg- en Expertisecentrum op het Brinkgreventerrein in Deventer verkend.

abcnova heeft namens Dimence Groep de haalbaarheid van een Zorg- en Expertisecentrum op het Brinkgreventerrein in Deventer verkend.

Dimence Groep biedt geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de cliënt. Bij Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen ze snel inspelen op de wensen en behoeften van patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. Dimence Groep heeft de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in hun werkveld te verbeteren.

Dimence Groep wil in het deelgebied Campus een Zorg- en Expertisecentrum realiseren. In dit gebied voorzien ze een programma van circa 17.000m² BVO waarin diverse zorg gerelateerde functies in de sfeer van de gezondheidszorg een plek krijgen.

abcnova heeft namens Dimence Groep de haalbaarheid van een Zorg- en Expertisecentrum op het Brinkgreventerrein in Deventer verkend. Het betrof een beleidsgevoelig en complex ruimtelijk fysiek ontwikkelingsproces in de haalbaarheidsfase, in samenspraak met de omgeving, interne en externe stakeholders zoals zorgpartijen met belangstelling voor huisvesting op het terrein, de Gemeente Deventer, interne belangstellenden zoals huisvesting onderdelen van stichting Mindfit, JeugdGGZ en opleidingen. Gedurende dit project heeft abcnova gesprekken gevoerd met interne- en externe stakeholders. Enerzijds om een beeld te krijgen van de wensen, belangen, mogelijkheden en onmogelijkheden, en anderzijds het creëren van draagvlak door potentiële partijen tijdig te betrekken. De uitkomsten van de gesprekken hebben wij vertaald naar concrete uitwerkingen in scenario’s, intentie-/samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en de ambities geconcretiseerd. Ook heeft abcnova de stichtings- en investeringskostenoverzichten uitgewerkt en is er een robuuste businesscase voor de verschillende scenario’s opgebouwd. Aan de hand hiervan worden intentie- of samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en duurzaamheidsambities bepaald. Als afronding hiervan heeft abcnova een routeboek opgesteld voor Dimence Groep waarin stappen omschreven zijn die dienen gezet te worden bij het daadwerkelijk realiseren van een dergelijk expertise centrum.

Diensten #haalbaarheidsstudie

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Ontwikkelmanagement Dimence Groep
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.