ROC
Amsterdam

Amsterdam

Binnen een kader van gebouwgebonden investeringen, die centraal beschikbaar worden gesteld door het Facilitair Bedrijf, maken de onderwijscolleges van verschillende locaties in en rond Amsterdam hun behoeften kenbaar om passend onderwijs te kunnen bieden.

Binnen een kader van gebouwgebonden investeringen, die centraal beschikbaar worden gesteld door het Facilitair Bedrijf, maken de onderwijscolleges van verschillende locaties in en rond Amsterdam hun behoeften kenbaar om passend onderwijs te kunnen bieden.

Het ROC van Amsterdam biedt op verschillende locaties in en rond de stad Amsterdam onderwijs aan. Grotendeels wordt dit gedaan vanuit gebouwen die in bezit zijn van het ROCvA, andere gebouwen worden gehuurd. De onderwijscolleges bieden tal van verschillende opleidingen aan met elk specifieke huisvestingsbehoeften, zowel kwalitatief als kwantitatief. Binnen een kader van gebouwgebonden investeringen, die centraal beschikbaar worden gesteld door het Facilitair Bedrijf, maken de onderwijscolleges hun behoeften kenbaar om passend onderwijs te kunnen bieden. Na het doorlopen van een definitie- en ontwerpfase en aanbestedingsfase worden de bouwkundige en installatiekundige (interne) uitgevoerd, veelal in vakantieperioden om de continuïteit van het onderwijs minimaal te verstoren.

abcnova was verantwoordelijk voor het projectmanagement namens het ROC van Amsterdam. De opdracht richtte zich op het inzichtelijk maken van de huisvestingsbehoeften van de onderwijscolleges en vertaling naar vraagspecificaties inclusief een (financiële) haalbaarheidstoets. Na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure werden marktpartijen gecontracteerd, waarna abcnova de directievoering en het bouwtoezicht tijdens de uitvoering heeft verzorgd. De projecten werden gekenmerkt door korte doorlooptijden, waarborging van kwaliteit en veiligheid en intensieve communicatie met betrokken partijen als de onderwijscolleges en onderaannemers.

Diensten #directievoering-en-toezicht #haalbaarheidsstudie #projectmanagement

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
ROC Amsterdam
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.