Routekaart
Duurzaamheid
IJsselheem

Regio Kampen, Zwolle en Zwartewaterland

abcnova heeft in samenwerking met IJsselheem hiermee een duurzaamheidsvisie, korte en lange termijn strategie én routekaart opgesteld om de aanpak te formuleren om onder andere de CO2 uitstoot van IJsselheem drastisch terug te dringen.

abcnova heeft in samenwerking met IJsselheem hiermee een duurzaamheidsvisie, korte en lange termijn strategie én routekaart opgesteld om de aanpak te formuleren om onder andere de CO2 uitstoot van IJsselheem drastisch terug te dringen.

IJsselheem is een vooruitstrevende organisatie gericht op ouderenzorg. Bijna 3.000 medewerkers werken in de regio’s Zwolle, Kampen, Zwartewaterland. IJsselheem biedt zorg, wonen, revalidatie en ondersteuning thuis met oog voor ieders persoonlijke verhaal. IJsselheem ziet in elk mens een uniek persoon. Ieder mens leeft zijn eigen leven, met de mensen die hem dierbaar zijn. In de ontmoeting met cliënten streeft IJsselheem ernaar dat er verbinding ontstaat, zodat zij samen met cliënten en de mensen om hen heen de aansluiting kunnen vinden op ieders individuele wensen en behoeftes.

IJsselheem doet dit duurzaam, door te uit te gaan van wat de cliënt nog zelf kan, door te kiezen voor energie neutrale en gasloze gebouwen, vermindering van verspilling en schadelijke afval, hergebruik van middelen en een betere verbinding met natuur en omgeving. Ze ondersteunen dit met een duurzame bedrijfsvoering en vragen hun samenwerkingspartners en -leveranciers om vergelijkbaar duurzaamheidsbeleid toe te passen. Het herstel, wonen en het leven van cliënten staan hierbij centraal.

In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken voor minder milieuvervuiling door zorgorganisaties. Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst, zodat de zorg ook op lange termijn goed is voor mensen, voor de planeet en voor de welvaart. Het bestuur van Branchevereniging ActiZ heeft een visie duurzaamheid geformuleerd. Het uitgangspunt is ‘een duurzame toekomst is een gezonde toekomst’. In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle maatschappelijke organisaties met een eigen ‘routekaart duurzaamheid’ moeten laten zien hoe ze bijdragen aan de energietransitie. Ook IJsselheem heeft een visie op duurzaamheid ontwikkeld samen met abcnova. abcnova heeft IJsselheem geadviseerd hoe invulling te geven aan de routekaart en deze met hen samen opgesteld.

abcnova is deze opdracht gestart met een documentenonderzoek en heeft een visie en strategie in hoofdlijnen opgesteld. Deze voorbereiding was de basis voor de workshopfase, waarin gezamenlijk met het bestuur, de directie en strategisch adviseurs (het Kompas) van IJsselheem informatie en gegevens zijn verzameld. Dit is gebruikt om de routekaart, de visie en strategie met betrekking tot duurzaamheid nader te formuleren passend bij IJsselheem. In de workshops is de basis gelegd voor het nader uitwerken van de routekaart die lijn ligt met datgene wat vanuit de Green Deal Duurzame Zorg is vastgesteld. Zowel vastgoed- als niet vastgoed gerelateerde maatregelen zijn aan bod gekomen. Denk hierbij aan nieuwe manieren van (thuis)werken en optimalisatie van werkprocessen (digitalisering, mobiliteit en proces gestuurd werken). abcnova heeft in samenwerking met IJsselheem hiermee een duurzaamheidsvisie, korte en lange termijn strategie én routekaart opgesteld om de aanpak te formuleren om onder andere de CO2 uitstoot van IJsselheem drastisch terug te dringen.

Speciale expertises #duurzaamheid

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Routekaart Duurzaamheid IJsselheem
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.