Ruimte
voor
de
Rivier
IJsseldelta

Kampen

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta bestond uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta bestond uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestond uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen. Enerzijds de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. Anderzijds de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Later is ook de aanleg van de schut- en spuisluis Reevesluis aan het project toegevoegd. Op dit moment wordt hard gewerkt om de sluis te realiseren. Reevesluis wordt onderdeel van de primaire waterkering, waardoor het Reevediep gebruikt kan worden als doorgaande vaarverbinding.

Het programma Ruimte voor de Rivier is sinds eind 2018 afgesloten. De resterende werkzaamheden zijn ondergebracht bij het sluizenprogramma van Rijkswaterstaat.

abcnova vervult in het projectteam aan de opdrachtgeverszijde in de uitvoeringsfase de rol van risicomanager, planningsadviseur en kwaliteitsmanager. Het risicomanagementproces in de uitvoeringsfase is enerzijds gericht op het beheersen van de projectrisico’s van de opdrachtgever, anderzijds vormt het de basis van de risico gestuurde contractbeheersingsmethodiek: Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). De planningswerkzaamheden richten zich op de overige werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vallen. Daarnaast toetsen we de planning van de opdrachtnemer op de afgesproken mijlpalen. Kwaliteitsmanagement is gericht op de borging van kwaliteit van de interne processen: Integrale Kwaliteitsborging (IKB). Op basis van de gesignaleerde risico’s en waarnemingen worden processen getoetst en indien nodig verbetermaatregelen voorgesteld. Zo kunnen we onze werkzaamheden iedere keer verbeteren

Diensten #directievoering-en-toezicht #gebiedsontwikkeling #risicomanagement-en-planning

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.