Scholenproject
Koninklijke
Kentalis
en
Openbaar
Onderwijs
Emmen

Emmen

Koninklijke Kentalis en Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) hebben de wens uitgesproken om op onderwijskundig vlak te gaan samenwerken in één gebouw.

Koninklijke Kentalis en Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) hebben de wens uitgesproken om op onderwijskundig vlak te gaan samenwerken in één gebouw.

Beelden: DAT Architecten

Koninklijke Kentalis, waaronder de Tine Marcusschool Emmen, Zorg, Ambulante begeleiding en de Taaltrein, en Openbaar Onderwijs Emmen (OOE), waaronder OBS De Barg, OBS de Brink en Expertise Centrum Anderstaligen, hebben de wens uitgesproken om op onderwijskundig vlak te gaan samenwerken in één gebouw.

De partijen willen vergaand samenwerken om inclusief onderwijs voor elke individuele leerling na te streven. Daarnaast willen de partijen onderling expertise en ervaring delen. Met de gebruikers is een visie op de samenwerking en een visie op de huisvesting geformuleerd. De vergaande samenwerking komt namelijk ook tot uiting in de vormgeving en het gebruik van ruimten in het gebouw; partijen wensen geen afzonderlijke bouwdelen per organisatie.

Het nieuwe schoolgebouw krijgt een omvang van circa 2.600 vierkante meter bruto vloeroppervlak gebaseerd op 331 te huisvesten leerlingen. Naast het feit dat de nieuwbouw voldoet aan de wet- en regelgeving stelt Opdrachtgever de volgende eisen aan het project: BENG, gasloos en Frisse scholen klasse B.

Rol abcnova
In het voortraject hebben we een visiedocument opgesteld voor zowel de samenwerking als de huisvesting. We hebben de Europese niet-openbare aanbesteding voor de architect, aannemer en meervoudig onderhandse aanbestedingen voor de overige adviseurs begeleid en uitgevoerd.

Daarnaast is abcnova verantwoordelijk voor het gehele projectmanagement. We hebben het Programma van Eisen, samenwerkingsovereenkomst en exploitatie- en beheerplan opgesteld. Ook zorgen wij voor financiële projectbewaking en begeleiden we de oplevering en leveren we nazorg.

 

Diensten #contractmanagement #projectmanagement #juridisch-advies

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Scholenproject Koninklijke Kentalis en Openbaar Onderwijs Emmen
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.