Stichting
Altrecht

Provincie Utrecht en Amsterdam

Stichting Altrecht kent een grote huisvestingsportefeuille. Doordat de zorg continue in beweging is wordt vanuit Altrecht Vastgoed & Facilitair het programma management beheerd en gestuurd op projecten daar waar nodig.

Stichting Altrecht kent een grote huisvestingsportefeuille. Doordat de zorg continue in beweging is wordt vanuit Altrecht Vastgoed & Facilitair het programma management beheerd en gestuurd op projecten daar waar nodig.

Wanneer lichte psychiatrische klachten niet meer door een huisarts kunnen worden behandeld is het mogelijk dat patiënten door worden verwezen voor specialistische behandeling. Ontregeling van personen en met name in binnenstedelijke situaties is de laatste jaren sterk aan het veranderen naar steeds humanere behandelvormen. Stichting Altrecht is in het midden van het land de grootste aanbieder voor mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte. Met een geschiedenis van ruim 450 jaar ondenkbaar in de samenleving.

Met vestigingen in onder meer Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Den Dolder en Woerden kent Stichting Altrecht een grote huisvestingsportefeuille. Doordat de zorg continue in beweging is wordt vanuit Altrecht Vastgoed & Facilitair het programma management beheerd en gestuurd op projecten daar waar nodig. Met een team van klant-, contract-, en projectmanagers worden projecten integraal aangestuurd. Met opgaven waarbij extramuraliseren van de zorg een rol speelt heeft deze opgave als doel het vastgoed oppervlak te reduceren en te optimaliseren. Dit wordt gestuurd vanuit het Transitieprogramma Vastgoed voor de komende zeven jaar. Met de opgegeven doelstelling worden toekomstige verhuizingen getoetst a.d.h.v. de gestelde normen. Projecten variëren van aard, maar betreffen met name interne verhuizingen, optimalisaties en renovaties van ambulante en klinische behandel- en werkomgevingen.

abcnova biedt ondersteuning van het projectmanagement. Lopende en op te starten projecten worden integraal gecoördineerd. Hierin wordt nadrukkelijk afstemming met de zorg gezocht waarna het project kan worden gedefinieerd en worden opgestart. De specifieke wensen hebben raakvlakken op zowel bouwkundig als facilitair niveau, welke in alle projecten samenkomen.

Interne verhuizingen zorgeenheden
Met regelmaat worden zorgeenheden verhuisd naar beter geschikte locaties. Doordat het klinisch en ambulant maatwerk betreft, wordt met zorg een project vorm gegeven. Zorgeenheden worden nauw betrokken in de totstandkoming van de projectdefinities.

Optimalisatietraject en aanpassing klimaatinstallatie HIC Willem-Arentsz Huis te Utrecht
In 2016 zijn wensen voor gebruik van de afdeling geïnventariseerd die hebben geleid tot veel nieuwe inzichten. Doel is de fysieke omgeving bij te laten dragen aan het herstel van patiënten en het terugdringen van agressie. Dit project is opgestart en onderverdeeld in twee deelprojecten, de grootschalige optimalisatie en de verbetering van klimaatinstallatie. Dit laatste is in 2019 afgerond waarna nu deel twee in voorbereiding is. Deze grootschalige renovatie staat gepland voor 2021.

Renovatie Mariënburg
Op het WA-Huis terrein in Utrecht ligt gebouw Mariënburg verscholen onder het WA-Huis complex. De renovatie biedt aanpassingen die het zorgmodel (ART model) ondersteunen in uitoefenen van de juiste zorgverlening. abcnova organiseert het aanbestedingsproces en levert realisatiebegeleiding. In het verlengde van vastgoed & facilitair richten wij een organisatie in om ingebruikname soepel te laten verlopen.

Interim voorzieningen
Door de interne verbouwingen wordt op momenten uitgeweken naar tijdelijke locaties. Deze worden passend gemaakt voor de betreffende doelgroep. Thema’s als vlucht- en brandveiligheid staan hierin centraal en kennen altijd maatwerk per locatie.

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Stichting Altrecht
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.