Strategisch
Vastgoedplan
Stichting
Aafje

Rotterdam

Vertalen verschillende belangen en zorgprocessen naar een gedragen vastgoedontwerp

Vertalen verschillende belangen en zorgprocessen naar een gedragen vastgoedontwerp

Stichting Aafje richt zich op professionele ouderenzorg waarbij zorgbehoevenden hun eigen leven leiden in hun eigen omgeving. Voor de optimale kwaliteit en beleving wordt het gezamenlijke aspect van het wonen gekoppeld aan het individuele. 

Verschuiving naar psychogeriatrische zorg

Stichting Aafje ziet een verschuiving van de doelgroep naar de zwaardere zorgindicaties (psychogeriatrische zorg) en heeft deze veranderingen vertaald in een Strategisch Vastgoedplan voor de verschillende huur- en eigendomslocaties. Hieruit zijn een aantal projecten tot stand gekomen variërend van herontwikkeling, ver- en nieuwbouw van zorgcomplexen.

Samenkomen van belangen

abcnova is bij de ontwikkeling en realisatie verantwoordelijk voor het ontwikkel- en projectmanagement van de verschillende locaties en heeft samen met de interne projectgroepen het algemeen Plan van Eisen toegespitst op de locaties en de verschillende belangen en zorgprocessen vertaald naar een gedragen vastgoedontwerp. Parallel hieraan is de aanbestedingsvorm en contractvorm besproken en advies gegeven over het prijs- en contractvormingsproces waarna dit is begeleid door abcnova. Gedurende de uitvoering wordt middels kwaliteitscontroles steekproefsgewijs de uitvoerende partij gecontroleerd op het afgesloten contract. Daarnaast geven wij advies en input over diverse standaardisatiemogelijkheden voor de interne (vastgoed)werkprocessen met als doel een verdere professionaliseringsslag te bewerkstelligen.

De projecten die momenteel in ontwikkeling zijn Ter Hooger Brugge IV, De Nieuwe Plantage, De Twee Bruggen en Meidoornsingel. 

Diensten #contractmanagement #projectmanagement

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Strategisch Vastgoedplan Stichting Aafje
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.