Routekaart
verduurzaming
vastgoedportefeuille

Sturingsinstrument

Een sturingsinstrument waarmee u op portefeuilleniveau inzicht krijgt in investering en rendement, en waarmee snel en slim grip krijgt op de verduurzaming van uw hele vastgoedportefeuille.

Een sturingsinstrument waarmee u op portefeuilleniveau inzicht krijgt in investering en rendement, en waarmee snel en slim grip krijgt op de verduurzaming van uw hele vastgoedportefeuille.

Om de klimaatdoelstellingen te behalen is er de afgelopen jaren veel in gang gezet om vastgoed te verduurzamen. Of het nu gaat om maatschappelijk vastgoed zoals onderwijsgebouwen, gemeentelijk vastgoed, publiekvastgoed of om kantoren, woningen en winkels, iedereen heeft te maken met de grote opgave die voor ligt, een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050 (95% CO2-reductie).

Een belangrijke verplichting uit het Klimaatakkoord is dat grote vastgoedeigenaren moeten laten zien hoe zij het einddoel in 2050 gaan bereiken, inclusief een realistisch plan voor de korte termijn. Twaalf sectoren in het maatschappelijk vastgoed hebben hiervoor een sectorale routekaart opgesteld. Het is vervolgens zaak om op portefeuilleniveau een eigen routekaart te maken richting 2050. De gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Daarom roept de VNG haar leden ook op om in 2020 deze portefeuilleroutekaart op te stellen.

De opgave voor de gebouwde omgeving en het maatschappelijk vastgoed is enorm. Hoe krijg je snel inzicht in de verduurzamingsopgave op portefeuilleniveau inclusief een slimme financiële vertaling? Hiervoor heeft abcnova een sturingsinstrument ontwikkeld wat op portefeuilleniveau inzicht geeft en waarmee u grip krijgt op uw hele portefeuille. Dit sturingsinstrument wordt momenteel ingezet bij meerdere gemeenten en schoolbesturen waarvoor wij het afgelopen jaar de verduurzamingsopgave voor in totaal 1,5 miljoen m2 BVO inzichtelijk hebben gemaakt.

portefeuilleniveau

Wat doet het sturingsinstrument verduurzaming vastgoedportefeuille?

  • Inzicht in de stand van het ‘verduurzamingsniveau’ van uw gebouwen op basis van simpele en openbare gebouwdata.
  • Verduurzamingsmaatregelen (in logische pakketten) om gefaseerd de duurzaamheidsambities te behalen gerelateerd aan BENG 1, 2 en 3.
  • Inzicht in de besparingen en kosten (CO2, investering en kosten/besparing op jaarlastniveau).
  • Een zo optimaal mogelijke fasering en planning in de verduurzaming van uw portefeuille aanbrengen, bijvoorbeeld in combinatie met het MJOP en dat op inzichtelijke wijze weergeven.
  • Het sturingsinstrument voorziet in een slimme indeling en prioritering wanneer gebouwen worden verduurzaamd.
  • Op strategisch niveau keuzes maken, plannen en sturen in verduurzaming van uw vastgoedportefeuille.
  • Op gebouw- en portefeuilleniveau overzicht houden, analyses uitvoeren en strategische keuzes maken.
  • Flexibel omgaan met veranderingen van de routekaart dan wel het uitvoeringsplan hierop aan te passen.
  • Monitoren en (bij)sturen tijdens de uitvoering van de routekaart.

Gebouwniveau

Wilt u meer weten over dit sturingsinstrument waarmee u grip krijgt op uw verduurzamingsopgave, neem dan contact op met Sjoerd Groen of Rowin Oosterink, of vraag hier een demo aan!

demo

Diensten #huisvestingsadvies #haalbaarheidsstudie
Speciale expertises #duurzaamheid

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Routekaart verduurzaming vastgoedportefeuille
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.