Versnellingsopgave
woningbouw

Texel

De Gemeente Texel wil door het versnellen van een aantal ontwikkelopgaven inspelen op de woningbehoefte van Texelaars.

De Gemeente Texel wil door het versnellen van een aantal ontwikkelopgaven inspelen op de woningbehoefte van Texelaars.

De gemeente Texel wil haar Woningbouwprogramma 2020-2030 verder tot stand brengen door het versnellen van een aantal ontwikkelopgaven. Drie locaties binnen het Woningbouwprogramma worden aangemerkt als de locaties die de komende vijf jaar een positieve bijdrage kunnen leveren aan de versnellingsopgave voor Texel. Het gaat om een project in De Cocksdorp (verlengde van Schipper Boonstraat), in Oudeschild (voormalig voetbalveld), en in Oosterend (achter dorpshuis De Bijenkorf).

De Gemeente Texel wil met deze locaties inspelen op de woningbehoefte van Texelaars, door het stimuleren van de realisatie van goede toekomstbestendige sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Door een geschikte woning aan specifieke doelgroepen te bieden, wordt bijgedragen aan een evenwichtige bevolkingsopbouw van het eiland.

abcnova vervult een rol in het projectmanagement van de ontwikkelprojecten. De focus ligt met name op de voorfase; de fase tot en met de besluitvorming in de gemeenteraad over de grondexploitatie, het woningbouwprogramma en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. abcnova begeleidt de totstandkoming van de ruimtelijke inpassingen en procedures, organiseert de participatietrajecten, toetst de financiële haalbaarheid, begeleidt juridisch de contractstukken en schrijft advies- en besluitstukken voor college en raad. Dit vraagt om een goede interne en externe afstemming met stakeholders.

Diensten #gebiedsontwikkeling #juridisch-advies #projectmanagement

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Versnellingsopgave woningbouw
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.