VSO
Thriantaschool

Emmen

Voor de VSO Thriantaschool in Emmen is nieuwbouw gerealiseerd.

Voor de VSO Thriantaschool in Emmen is nieuwbouw gerealiseerd.

Afbeeldingen: Kristinsson Architecten
Het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) beschikt over twee locaties van de Thriantaschool t.b.v. speciaal (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Voor de VSO Thriantaschool is besloten om nieuwbouw te realiseren, waar medewerkers en circa 100 leerlingen hun intrek zullen nemen. In juli 2022 is het nieuwbouwcomplex opgeleverd. Het gebouw is ontworpen volgens het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B, is gasloos, voldoet aan de BENG-eisen en heeft een omvang van 1.678 m2 bvo, inclusief een gymzaal. Er is gekozen voor een traditionele bouworganisatievorm.

abcnova is betrokken geweest vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie van het project. Hieronder valt het opstellen van een Plan van Aanpak, een Programma van Eisen, een stichtingskostenraming, het adviseren over de toe te passen bouworganisatie- en contractvorm, het aanbesteden van de architect, adviseurs en aannemer, het begeleiden van het ontwerp- en uitvoeringsproces en het integraal bewaken van de GROTIK-aspecten. Tijdens de bouw was abcnova verantwoordelijk voor de directievoering en toezicht.

Diensten #contractmanagement #directievoering-en-toezicht #projectmanagement
Speciale expertises #duurzaamheid

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
VSO Thriantaschool
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.