Frank Uijting

managing partner

Speciale expertise #het-nieuwe-werken #duurzaamheid
Werkvelden #onderwijs #kantoren #leisure-en-hotels #overheid #sport-cultuur #vastgoedgebruikers
Diensten #tendermanagement #risicomanagement-en-planning #projectmanagement #procesmanagement #huisvestingsadvies #haalbaarheidsstudie

Mijn drive is het bijeen brengen van belangen en het verbinden van mensen. Samen komen we tot een resultaat om trots op te zijn. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een integraal strategisch Huisvestingsprogramma Onderwijs voor gemeenten, brede scholen en voortgezet onderwijs en het inzetten van expertise voor (her)huisvestingsprogramma’s voor het Hoger- en Universitair Onderwijs.

Als procesmanager werkt Frank aan een breed scala van huisvestingsprojecten voor het publieke vastgoed. Inhoudelijke belangen, maar ook de belangen van gebruikers, eigenaren, bestuurders en vastgoedspecialisten moeten bij elkaar komen. Frank zorgt dan ook voor maatwerk bij zijn vertaling van inhoud naar vorm.

Problemen ontrafelen, context aanbrengen en een (eenvoudige) vertaling maken voor belanghebbenden en betrokkenen, dat is waar Frank voor gaat. Kernelementen van zijn werk zijn het opzetten van project- en procesorganisaties, de ondersteuning van ambtelijke en bestuurlijke organisaties, haalbaarheidsonderzoeken, beleidsstudies, programmering van huisvesting en het overall managen van programma’s en processen.

Frank Uijting
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.