Simon de Jong

adviseur / projectmanager

Speciale expertise #duurzaamheid
Werkvelden #sport-cultuur #zorg #onderwijs #woningcorporaties
Diensten #projectmanagement #haalbaarheidsstudie #huisvestingsadvies #ontwikkelmanagement #risicomanagement-en-planning

Ik ben een ondernemende vastgoedprofessional die partijen aan een concreet resultaat weet te verbinden. Mijn drive is bouwen aan een vitale en duurzame samenleving waarin iedereen mee doet.

Al meer dan tien jaar werkt Simon aan excellente huisvesting en vernieuwde concepten op het gebied van wonen, zorg en diensten in de regio Zwolle. In zijn werkwijze staat de vraag van de gebruikers centraal. Om toekomstbestendige programma’s te formuleren combineert hij deze vraag met de trends en ontwikkelingen in de sector. Simon heeft ruime ervaring met de realisatie van gezamenlijke huisvesting voor meerdere organisaties.

De specialiteit van Simon is het bij elkaar brengen van ambities, kaders en belangen van meerdere partijen en te komen tot haalbare en gedragen oplossingen. Om dit te bereiken werkt hij vanuit een helder plan van aanpak met duidelijke projectdoelstellingen en kritische succesfactoren. Deze uitgangspunten worden doorlopend gemonitord in een risicodossier zodat tijdige bijsturing mogelijk is. Op deze manier werkt hij aan een prettig en beheersbaar proces. 

Simon is opgeleid als bouwkundig ingenieur en organisatiesocioloog. Hij heeft een brede interesse in maatschappelijke vraagstukken, zowel lokaal als globaal. Voorafgaand aan deze positie heeft hij gewerkt aan huisvestingprogramma’s in Bosnië en Herzegovina, Sri Lanka en Zuid-Afrika.

Simon de Jong
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.